Media

Soms beangstigt het Mrs. T.: de macht van de media.

Natuurlijk is de wereld gebaat bij een kritische media, maar Mrs. T. heeft regelmatig het idee dat de media de feitelijke machthebbers zijn in de wereld. Mensen (lees hier ook hele groeperingen) worden gek gemaakt door de media. En dat met alle gevolgen van dien.

Van alle kanten komt het nieuws op ons af: kranten, tv, radio, internet. Soms vindt Mrs. T. het welhaast onmogelijk om het waarheidsgehalte van verschillende nieuwsitems te bepalen. En dat vindt ze akelig.

Het lukt de media in Mrs. T.’s ogen ook steeds beter om nieuws te maken. Daarmee bedoelt zij, dat door de onevenredige hoeveelheid aandacht die men schenkt aan bepaalde zaken het nieuws groter en shockerender wordt dan dat het in zijn oorspronkelijkheid zou zijn. Of dat het moeilijk wordt om een onpartijdig oordeel te bepalen op basis van de informatie die men krijgt.

De media en hoe zij het nieuws brengen: heb jij daar ook af en toe een onplezierig gevoel bij?