Overtuiging

Een overtuiging die berust op geloof, is moeilijker te veranderen dan een overtuiging die berust op beredenering.

Zegt u het maar: eens of oneens?

Stelling: dr.ir. M. Albricht