W.o.W.: overdragen

Ouderparticipatie. Er zijn her en der al behoorlijk wat logjes over geschreven. Zelf ben ik niet zo dol op (grote) groepen kinderen. Ik ben er niet goed in, in kinderen bezig houden.

Hier thuis besteed ik uiteraard tijd en aandacht aan de meiden. Maar hen vermaken, dat doe ik niet. En continu met hen spelen of met hen bezig zijn zeker niet. De meisjes moeten zichzelf leren vermaken, daar hebben zowel zij als wij veel profijt van.

Mijn dochters zitten allebei op de basisschool. Een basisschool waar erg veel georganiseerd wordt voor de kinderen. Voor die activiteiten wordt bijna altijd ouderhulp gevraagd. Er zijn (gelukkig) veel ouders die dat geweldig vinden en zich zonder problemen aanmelden om mee te helpen. Er zijn ook ouders die je nooit ziet.

Ik ben een ouder die je bijna nooit zult zien bij dit soort dingen. Gedeeltelijk omdat ik drie dagen in de week werk en het daar dus al behoorlijk druk mee heb. Maar ook omdat ik, zoals ik al schreef, niet zo goed ben in het entertainen van kinderen.

Ik wilde echter wel mijn steentje bijdragen. Daarom werd ik zes jaar geleden lid van de oudervereniging en ben ik vervolgens zes jaar lang penningmeester geweest. Meestal was dat leuk om te doen, behalve op de momenten dat je voor de zoveelste keer ouders moest vragen de ouderbijdrage te betalen of als de kas niet klopte! Na zes jaar was ik niet meer herkiesbaar en daarom heb ik (toevallig gisteren) het penningmeesterschap overgedragen.


Zes jaar lang oudervereniging waren per jaar een stuk of vijf vergaderingen, thuis heel wat uurtjes boekhouden, voor de carnaval onderscheidingen plakken en heel veel bekertjes ranja vullen bij de activiteiten waar Mrs. T. dan wel aanwezig was.

Mrs. T. heeft het met plezier gedaan, maar ze is ook wel blij dat het nu klaar is. Ze heeft zichzelf beloofd nu twee jaar ‘ns even niks te doen (op af en toe ergens mee helpen na dan misschien). Dan gaat ze daarna wellicht voor een plekje in de Medezeggenschapsraad. En oh ja, brigadieren, dat gaat ze waarschijnlijk doen als Kleine Zus naar groep drie gaat.

Mr. T. brigadiert trouwens sinds begin van dit schooljaar. Een mannelijke brigadier: een unicum hier in het dorp!

Ben (was) jij actief op de school van je kind(eren)?

Voor de opdracht van deze week: klikkerdeklik. Voor de spelregels van Write on Wednesday: