Ouderkamer

In januari ging ik naar een bijeenkomst op school omdat de GGD er een presentatie hield over de resultaten van een enquete die onder leerlingen en ouders gehouden was. Uit die presentatie kwamen een 10-tal punten naar voren en uit die 10 punten mochten de aanwezige ouders en het team een viertal speerpunten kiezen waar de komende jaren extra aandacht aan besteed zou moeten worden.

Die vier punten werden uiteindelijk:

  1. gezonde tussendoortjes, tractaties
  2. verantwoord mediagebruik
  3. voor jezelf opkomen, omgaan met elkaar, weerbaarheid
  4. kinderen met probleemgedrag

Afgelopen vrijdag werd er een zogenaamde ‘ouderkamer’ gehouden waar geïnteresseerde ouders kunnen praten over van te voren aangekondigde onderwerpen. Dit keer ging de ouderkamer over de voortgang met betrekking tot de vier speerpunten.

Nou moet ik zeggen dat ik niet zo heel veel heb met punt 1. De meiden krijgen hier iedere dag iets anders mee naar school, maar dat zijn zelden ongezonde toestanden. Ze zijn gelukkig gek van rijstwafels, dus die gaan vaak mee. Maar ook wordt er regelmatig een beker drinken meegenomen of een stuk fruit. Het is echter wel af en toe lastig als er grote verschillen zijn in dat wat kinderen van thuis mee naar school krijgen. Want natuurlijk zijn lekkere koeken heel wat interessanter dan die droge rijstwafel nietwaar?

De school gaat beleid opstellen over het gezonde tussendoortje en wil ook wat stringentere richtlijnen geven waar het de tractaties betreft. Ik denk dat dat best heel goed is.

De andere drie punten echter vind ik heel wat interessanter, zoals daar natuurlijk het media-/computergebruik is.

Grote Zus heeft pas sinds het begin van dit schooljaar een e-mailadres. MSN’nen, hyven en dat soort toestanden, dat mag ze nog niet van ons. Het is denk ik wel heel goed dat er aandacht besteed wordt aan mediagebruik en de risico’s die kinderen (kunnen) lopen.

Een aantal interessante websites die genoemd werden zijn: mijn kind online, pest web online en de kinder consument. Waarschijnlijk wordt er in het nieuwe schooljaar een ouderavond gehouden met als thema: ‘Bent u ook online?’. Wat er dan onder andere gedaan wordt: een kennisquiz over internet, verdieping hoe als ouder om te gaan met internet (toelichting op de vragen uit de quiz), uitwisselen van ervaringen aan de hand van stellingen en praktische tips. Lijkt me interessant en daar ben ik in ieder geval bij dus.

De twee laatste punten waren voor mij vooral reden naar de ouderkamer te gaan. Helaas zijn deze punten niet uitgebreid besproken omdat de bel al weer bijna ging. En daarbij, raak je hierover ooit uitgesproken?

We hebben hier in het dorp maar één school, waar ongeveer 98% van alle kinderen naar toe gaan. De kinderen komen elkaar dus niet alleen op school tegen, maar ook na schooltijd bij het speeltuintje of op straat, op de diverse sportverenigingen of andere clubs. Dat kan natuurlijk heel leuk zijn, maar het is ook funest als er dingen spelen tussen kinderen. Overal is het dan steeds opnieuw hommeles.

Er is op school veel aandacht voor het gedrag van de kinderen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Nieuw hierin zal zijn het zogenaamde ‘Taakspel’. Een kort stukje van de website over taakspel:

In elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. U hebt als leerkracht de neiging om veel op het ongewenste gedrag in de groep te letten. U probeert controle te houden op de groep door direct te reageren op de leerlingen die zich ongewenst gedragen. Met correcties probeert u het ongewenste gedrag tegen te gaan, maar het lukt niet altijd om de groep op deze manier voor een langere tijd rustig te krijgen. Kinderen willen graag aandacht. En de leerlingen leren op deze manier, dat ze aandacht krijgen als ze zich ongewenst gedragen. Daardoor blijft ongewenst gedrag in stand.

Met behulp van het Taakspel wordt u als leerkracht geleerd om vooral aandacht te besteden aan het gewenste gedrag. Dat is soms erg wennen. U bent als leerkracht in eerste instantie bang om de controle op de groep te verliezen. Het Taakspel is een hulpmiddel om u te helpen anders om te gaan met het gedrag. Het vraagt tijd en begeleiding om te leren vooral op gewenst gedrag te letten, daar veelvuldig complimenten voor te geven, maar het is de moeite waard.

De leerlingen leren op deze manier dat ze aandacht krijgen als ze gewenst gedrag laten zien. En daardoor neemt gewenst gedrag toe en neemt het ongewenste gedrag af.

Taakspel is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Doordat klassenregels beter worden nageleefd, vermindert onrustig, storend en eventueel aanwezig agressief gedrag. Taakspel beïnvloedt zo het taakgerichte gedrag, maar kan ook op directe wijze taakgericht gedrag bewerkstelligen als de regels daarop toegespitst worden. Bovendien leidt het op een prettige manier tot omgaan met elkaar en tot een beter klimaat in de klas. Er worden meer complimenten uitgedeeld en minder corrigerende opmerkingen gemaakt.

Het is altijd een van mijn grootste ergernissen geweest. Dat ongewenst en slecht gedrag zoveel aandacht krijgt, hoe logisch misschien ook. Ik hoop echt dat dit taakspel een eerste aanzet tot verandering is!

Het ligt in de bedoeling van de school om volgend schooljaar met het taakspel te beginnen. Dat zal nogal wat passen en meten worden waar het de kosten betreft want ook scholen hun geld natuurlijk maar één keer uitgeven. Ik hoop dat taakspel brengt wat het hoort te brengen. Dat het uitgaat van positieve benadering vind ik overigens een grote stap voorwaarts.

Waarbij ik overigens wel even wil vermelden dat het op onze school allemaal nog niet zo heel erg slecht gaat hoor. Waar kinderen spelen wordt ruzie gemaakt en wordt gepest (en we weten daar natuurlijk alles van omdat Grote Zus zelf ooit slachtoffer was). Ik denk dat dat nu eenmaal hoort bij het opgroeien. Hoe niet leuk het ook is. De school doet al een heleboel tegen het pesten (er is een pestprotocol), sommige kinderen krijgen extra sociale vaardigheidstrainingen en er is veel aandacht voor het gedrag en welbevinden van de leerlingen.