Zip your lip

Vandaag begint op de school van Grote Zus de actie ‘Zip your lip‘ en daar doet Grote Zus aan mee.

Het idee achter zip your lip is dat de scholieren 24 uur lang niets eten. Het enige dat ze mogen drinken is water en thee (zonder suiker). De scholieren zoeken sponsors die hen steunen in hun actie. Als ze het volhouden, dan wordt het geld van de sponsors geïnd door de organisatie. Het geld komt ten goede aan jongeren in ontwikkelingslanden.

Zip your Lip is de wereldwijde jongerenactie van World Vision: honderdduizenden jongeren eten 24 uur niets om zelf een dag te ervaren wat honger is. Met deze opbrengst helpt World Vision jongeren in Oeganda, Oost-Congo en Somaliland concreet aan een betere toekomst. In Canada en Taiwan doen jaarlijks 100.000 jongeren mee aan de 24 Hour Famine. Dat is de internationale benaming voor Zip your Lip en betekent ‘hongersnood’. In Taiwan en Maleisië komen duizenden jongeren samen in een groot stadion om samen stil te staan bij het doel van de actie en te vieren dat ze met elkaar heel veel jongeren hebben kunnen helpen: gaaf toch?! 24 uur alleen water en thee zorgt ervoor dat je even stilstaat bij de luxe die we hier als vanzelfsprekend ervaren.

Grote Zus heeft sponsors gezocht en gaat vol overtuiging de uitdaging aan. Ik ben er zeker van dat het Grote Zus gaat lukken en dat de door haar verzamelde € 55,= geïncasseerd kan worden.

Verder vind ik het goed dat de kinderen op deze manier stilstaan bij hoe goed we hier hier hebben. Hoe bevoorrecht we zijn. Dáár kunnen ze niets aan doen, máár ze mogen het zich best (vaker) realiseren maar dat geldt ook voor een heleboel volwassenen realiseer ik me.

Heb jij ooit van deze actie gehoord?